Gimnazjum Nr 1 w Srokowie

ROZPIJANIE MAŁOLETNIEGO Drukuj Poleć znajomemu
Autor: Agata Wojnowska   
10.02.2015.

ROZPIJANIE MAŁOLETNIEGO

 

art. 208 Kodeksu karnego

„Kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Art. 208 przewiduje trzy postacie rozpijania małoletniego:

dostarczenie – rozumie się przez to poczęstunek, sprzedaż np: w sklepie, małoletni prosi kogoś dorosłego o zakup alkoholu.
ułatwienie – np. udostępnianie mieszkania po to by tam spożyć alkohol.
nakłanianie – to jest podżeganie oczywiście z tą różnicą, że tu małoletni nie popełnia przestępstwa, gdyż samo picie przez niego alkoholu nie jest przestępstwem.
Przepis ten ma na celu ochronę młodzieży przed niebezpiecznym, dla jej zdrowia fizycznego, psychicznego oraz moralnego, nawykiem picia alkoholu.

Rozpijanie małoletniego, czyli osoby, która nie ukończyła 18 lat, to takie zachowanie się sprawcy, które stwarza niebezpieczeństwo przyzwyczajenia jej do stałego używania alkoholu. Najczęściej będzie wymagało powtarzającego się, kilkakrotnego działania sprawcy. Może to być czynność jednorazowa, gdy ktoś świadomie poda alkohol małoletniemu, będącemu w trakcie leczenia alkoholowego i w ten sposób spowoduje u niego niepotrzebny powrót do uzależnienia.

Dostarczenie napoju alkoholowego polega na jego sprzedaży, poczęstunki lub podarowaniu.

Ułatwianie jego spożycia to np. udostępnianie pomieszczeń, gdzie małoletni może spożywać alkohol, a także, w wypadku osób zobowiązanych do sprawowania pieczy nad małoletnim, na nie przeszkodzeniu małoletniemu w spożywaniu alkoholu. Ułatwieniem będzie również kupno napojów alkoholowych dla nieletniego.

Przez nakłanianie do spożycia należy rozumieć wpływanie na wolę małoletniego, przełamywanie jego oporów psychicznych i tym samym wywołanie u niego decyzji spożywania alkoholu.

Napojem alkoholowym jest produkt przeznaczony do spożycia, zawierający alkohol etylowy w stężeniu przekraczającym 1,5 promila.

 

Zmieniony ( 10.02.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2019 Gimnazjum Nr 1 w Srokowie :: Joomla! i Joomla! IE jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.