Gimnazjum Nr 1 w Srokowie

Projekt "Młodzieżowy przewodnik florystyczny"

W tej kategorii nie ma tymczasem żadnych pozycji. Zapraszamy wkrótce!

 • Szkoła Współpracy  ( 10 pozycji )

  Szkoła Współpracy

   

 • Na własne konto 2015  ( 6 pozycji )

  „Na Własne Konto" to program edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
  W ramach Programu uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. W trakcie jednego tygodnia ferii zimowych (od 2 do 6 lutego), poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy programu poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie.
  Podczas II semestru (w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia ferii) uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pracę konkursową - Teczkę Spółdzielni Uczniowskiej (badania rynku, biznesplan, statut SU).

  Celem programu „Na Własne Konto" jest:
      poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów,
      kształtowanie podstaw przedsiębiorczości,
      przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej,
      zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską, a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich.

  Program „Na Własne Konto" jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000" im. M. Rataja.

   

  Wiecej informacji o szczegółach programu można znaleźć na stronie www.nawlasnekonto.pl.


  W naszej szkole nauczycielem prowadzącym jest pan Jarosław Andrulonis i wspomagający go w czasie ferii student Paweł Lach.

   

 • Projekt edukacyjny Lepsza Szkoła  ( 1 pozycji )

  Sesje z plusem

  W Sesjach z plusem corocznie biorą udział dziesiątki tysięcy uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum.

  Standaryzowane testy (na wejście, w połowie i na końcu roku szkolnego) dają nauczycielom możliwość stałej i rzetelnej oceny postępów uczniów w ciągu każdego roku nauki matematyki.

  Indywidualizowane raporty:

  • pozwalają obejrzeć rezultaty poszczególnych uczniów oraz całej klasy na tle wyników szkolnych i ogólnopolskich,
  • pokazują, które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności,
  • umożliwiają przeanalizowanie dotychczasowych metod pracy,
  • są dobrym materiałem do prezentacji wyników na wywiadówkach oraz na radzie pedagogicznej.


  Image
  Przykład raportu - plik pdf

   

 • Na własne konto  ( 5 pozycji )

  "Na własne konto" - pilotażowa edycja programu pod takim hasłem ruszyła w 9 województwach Polski. Na Warmii i Mazurach do akcji włączyły się szkoły z gmin: Ełk, Lubomino, Markusy i Srokowo.

   

  W ramach programu w czasie tegorocznych ferii zimowych odbywają się warsztaty dla uczniów, podczas których w formie gier i zabaw edukacyjnych gimnazjaliści poszerzają wiedzę w zakresie ekonomii i przedsiębiorczości. W fazie pilotażowej bierze udział 27 gmin wiejskich i wiejsko-miejskich, w tym 23 gimnazja i 3 świetlice środowiskowe „Promyk dnia”. W miarę rozwoju, program docelowo będzie obejmował ok. 3000 uczniów z całej Polski. W programie warsztatów, prócz zajęć edukacyjnych, jest wizyta w banku i wizyta u lokalnego przedsiębiorcy. Już na poziomie gimnazjum chcemy wyposażyć młodych ludzi w praktyczną wiedze ekonomiczną, aby umożliwić im lepszy start w dorosłe życie.

  Program realizowany jest we współpracy z Fundacją Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja. Ponadto, projekt uzyskał dofinansowanie od Narodowego Banku Polskiego.

   

 • Owady  ( 10 pozycji )
 • Projekt: „Rozwój kompetencji kluczowych poprzez sport”  ( 6 pozycji )
© 2019 Gimnazjum Nr 1 w Srokowie :: Joomla! i Joomla! IE jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.